Projecten

Project Oosterhuizerweg te Edam

Boos bestratingen B.V. heeft het project op de Oosterhuizerweg te Edam afgerond. In opdracht van Ooms Civiel B.V. hebben we onze werkzaamheden uitgevoerd. Het project is gerealiseerd in drie fases. Boos bestratingen B.V. heeft de trottoirbanden, goot tegels en inritten aangebracht. Ooms Civiel B.V. heeft de wegen hierna voorzien van nieuw asfalt. Omliggende tegelpaden en aangrenzende rijwegen zijn ook aangebracht en her bestraat. Het project bestond in totaal uit 7000 eenheden.